هەموو ئەو زمانانەت بینی لەسەرەوە؟ئێمە بابەتەکانی دەنگی جیهانی وەردەگێڕین بۆ ئەوەی ڕاگەیاندنی جیهانی بەردەست بێت بۆ هەمووان

Donate

gv-donate-page-banner

Support Freedom of Speech for Everyone, Everywhere

Since 2005 Global Voices has been working to build bridges across countries and languages and to defend the independence of the media, the openness of the Internet, and the right of everyone, everywhere, to free speech. Support us to build bridges, and not walls.

We believe our mission is now more urgent than ever. Please donate today to help us keep doing this important work. 

Donations are received by our 501(c)3 nonprofit, Friends of Global Voices, and are tax-exempt for U.S. taxpayers. PayPal accepts most major credit cards (PayPal account not required).

Recurring Donations

Your recurring monthly donations give us the long-term support to keep Global Voices free and open for everyone.

Large Donations, Corporate Sponsorships, Questions?

If you wish to make a large donation or would like more information about other payment options, sponsorship, or other kinds of support, please email our Executive Director Ivan Sigal at ivan AT globalvoices DOT org.